608 250 249
PL EN

Czy wiesz, że:

Kierownikowi jednostki organizacyjnej w przypadku nie dopełnienia wymagań związanych z ochroną radiologiczną można wymierzyć karę pieniężną
w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Średnie dawki wynikające z naturalnego tła promieniowania jonizującego w Polsce są trzy razy mniejsza niż w Finlandii.
W Polsce pracuje reaktor jądrowy - reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie.
1 Ci [kiur], jest to jednostka pochodząca od nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie. W jednym gramie czystego izotopu radu-266 zachodzi 3,7*1010
rozpadów promieniotwórczych na sekundę.
Uprawnienia do pracy na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ważne są na 5 lat.
W 2003 roku w Polsce został uruchomiona pierwszy ośrodek PET z cyklotronem do produkcji radiofarmaceutyków w 2003 r. Kolejny ośrodek powstał
w Gliwicach pod koniec 2010 r.
Człowiek jest zbudowany również z niewielkich ilości izotopów promieniotwórczych takich jak węgiel- 14, potas-40 i polon-210.
Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. zawierało się na 23 stronach, obecna wersja ujednolicona ustawy liczy 148 stron
+ ponad 40 aktów wykonawczych.
Izotop tlenu O-15 charakteryzuje się jednym z najkrótszych czasów połowicznego rozpadu wynoszącym 122 sekundy spośród innych izotopów promieniotwórczym wykorzystywanym w badaniach PET.
Irene Joliot-Curie córka Marii Skłodowskiej-Curie wraz z mężem otrzymała Nagrodę Nobla w 1935 roku z chemii.

Oferta usług ochrony radiologicznej

doradztwo w zakresie sprzętu, wymagań prawnych oraz ochrony radiologicznej w następujących dziedzinach medycznych:

  • rentgenodiagnostyka,
  • medycyna nuklearna,
  • radioterapia,
  • radiologia.

projektowanie osłon radiologicznych, chroniących przed źródłami promieniowania jonizującego, w szczególności:

  • pracownie akceleratorowe,
  • pracownie izotopowe klasy Z (zamknięte źródła promieniotwórcze),
  • pracownie izotopowe klasy II i III (otwarte źródła promieniotwórcze),
  • pracownie rentgenowskie.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

Zapraszamy do skorzystania z możliwości uczenia się pod okiem doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych osób z naszego zespołu. Przed przystąpieniem do szkolenia należy skontaktować się z lekarzem, żeby uzyskać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w warunkach z narażeniem zdrowia na promieniowanie jonizujące.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej R/S

W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające uprawnienia typu R, czyli mogą nadzorować działalność wykorzystującą aparaty rentgenowskie do diagnostyki medycznej, radioterapii schorzeń nienowotworowych, a także radiologii zabiegowej. Ponadto posiadają również uprawnienia typu S, które umożliwiają im nadzorowanie aparatów rentgenowskich w gabinetach dentystycznych i przy stosowaniu ich do densytometrii kości.

Pełnienie obowiązków inspektora ochrony radiologicznej IOR-0,1,3

Uprawnienia typu IOR-0 - Umożliwiają inspektorom nadzorowanie takich działalności jak: magazynowanie, przewożenie, obrót i używanie zamkniętych źródeł promieniotwórczych a także montowanie, używanie i eksploatacja urządzeń, które zawierają promieniotwórcze źródła o mniejszej aktywności niż wartość P2.

Uprawnienia typu IOR-1 - Umożliwiają inspektorom nadzorowanie m.in. takich działalności jak: składowanie, transportowanie, wytwarzanie, przetwarzanie lub używanie materiałów jądrowych, w tym źródeł oraz odpadów promieniotwórczych. Wykorzystywanie na wielu polach (np. używanie, produkowanie, instalowanie itp.) urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze i sprzedaż tych urządzeń z wykluczeniem urządzeń, które zawierają źródła promieniotwórcze stosowane w celach medycznych.

Uprawnienia typu IOR-3 - Umożliwiają inspektorom korzystanie z urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze w celach medycznych, ponadto sprzedaż, jak i użytkowanie w celach medycznych urządzeń, które mogą wytwarzać promieniowanie jonizujące. Uprawnienia upoważniają inspektorów do otwierania pracowni, w których mogą być używane wyżej wymienione źródła. Dodatkowo mogą nadzorować takie działalności, jak osoby z uprawnieniami typu IOR-1.